Hakkımızda Banner

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

EFETAŞ GROUP, yönetimi, çalışanları, tedarikçileri ve alt işverenleri ile birlikte , İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, çalışma hayatının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir olması için Yönetim ve bireysel sorumlulukların azami derece önemli olduğu bilincindedir. EFETAŞ GROUP Yönetimi, bundan dolayıdır ki çalışanlarını, tedarikçilerini ve iş ortaklarını eğitmeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder.Bu beklentiler faaliyette bulunduğu bütün iş kollarını kapsamaktadır. EFETAŞ GROUP ’un Politikası, tüm çalışma alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında önleyici tedbirler alınması, bu faaliyetlerin sürdürülebilir ve içinde bulunduğumuz dönemin değişen şartlarına uygun olarak, insanlığın çalışma hayatında karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırarak son derece insancıl bir çalışma hayatı sağlamaktadır. EFETAŞ GROUP, Mühendislik sistemlerinin vermiş olduğu kolaylıkların bilincinde olup, imalat, montaj ve demontaj sistemlerinde proje başlangıçlarında öncelikle planlamayı ele alır. Gerekli önleyici tedbirler uygulandığında, önlenmesi mümkün olmayan bir kaza yoktur. Çalışanlarımızın sağlıklı olması ve fiziksel normdaki güvenlikleri en doğal haklarıdır. Güvenlik, davranış odaklı bir yaklaşım biçimidir.Güvenli davranmayı, gerek çalışma alanımızda gerekse hayatımızın her alanında yaşam biçimi olarak benimsemeli ve uygulamalıyız. Daha fazla detay için tıklayınız.

COPYRIGHT 2016 | EFETAŞ
======================================== -->